Så er det seneste nummer af medlemsbladet Agitatoren på gaden.

Du kan læse det online, lige her på hjemmesiden.

Besøg siden “Medlemsblad” så ligger det nye nummer klar til at læse.

Som medlem af Danmarks Afholdsforening modtager man AGITATOREN. Bladet udgives af foreningen AGITATOREN, og er derfor uafhængig af Danmarks Afholdsforening.

Bladet blev grundlagt i 1893 og er hermed et af de ældste afholdsblade i verden. Mange nye tanker på afholds- og misbrugsområdet har gennem tiderne fået deres dåb i AGITATORENs spalter. Også i vores tid er AGITATOREN bladet, hvor den alkoholpolitiske situation kommenteres og drøftes.

Bladet bringer interviews med relevante personer – anmelder bøger og informerer om afholdsarbejdet i og uden for Danmark.Agitatoren har en række spændende og engagerede skribenter og bladet er åben for alle relevante synspunkter inden for bladets område.

God læselyst!