DAF fælles sommerudflugt lørdag den 26. august 2017

Se programmet her!

Danmarks Afholdsforening sponsorerer i år udflugten. Eneste egenbetaling er
jeres medbragte mad, drikkevarer dertil, samt udgifter til kørsel.
Tilmelding er nødvendig, og skal ske til jeres lokalforening, eller
Benny Finderup tlf. 51 34 47 11 — senest den 10. august 2017