Nyt landslotteri.

Salgs periode: 1. november 2016 til 30. april 2017.

Skrabelodder á 10 kr. kan bestilles i din lokalforening, eller på Danmarks Afholdsforenings Kontor.

Danmarks Afholdsforenings kontor tlf.: 51 34 47 11

Email: bennyfinderup@gmail.com

lodseddel-2016-2017-forside

lodseddel-2016-2017-bagside