Invitation til efterårskursus 28-29. okt. 2017 på ”Feriecenter Slettestrand”

Slettestrandvej 140
9690 Fjerritslev.
Tlf.: 98 21 70 44
http://slettestrand.dk/

Temaet for kurset er foreningens fremtidige arbejde og tilpasning til nutiden, såvel lokalt som på landsplan.

Se hele programmet her! (hvor du også finder tilmeldingsblanket)

Bindende tilmelding til din lokalafdeling eller kontoret senest søndag d. 15. oktober 2017.

Danmarks Afholdsforenings kontor
Toldbodgade 10, st. tv.
8800 Viborg

Tlf.: 51 34 47 11.
E- mail: dafkontor@gmail.com