fibernet
Internet

Hvad er fibernet?

Fibernet er et netværk af fiberkabler, der er beregnet til hurtig internetforbindelse. Fibernettet er fortsat ved at blive udbygget i Danmark, forskellige aktører som TDC og andre arbejder på at gøre fibernettet landsdækkende. Endnu er det især i og omkring de større byer, at fibernettet er etableret.

Fibernet består af det, der hedder lyslederkabler. Disse kabler er fremstillet af ultratynde tråde, fibre af enten glas eller plastik, som kan transportere data enormt hurtigt, i princippet med lysets hastighed. Fibrene er transparante, så lys kan ledes gennem kablerne, og hastigheden bliver ekstrem høj.

Til at etablere bredbåndsforbindelse er fibernettet ideelt, både fordi det er så hurtigt, og fordi det samtidig er så stabilt. Stabiliteten har at gøre med, at der næsten ikke er nogen øvre grænse for den datamængde, der kan sendes via lyslederkabler. Når vi kan sende lige så store mængder data, vi vil, bliver forbindelsen aldrig overbelastet. Derfor er hastigheden på bredbåndsforbindelser via fibernet altid stabil.

I hver ende af fiberforbindelsen er der en fiberboks, der omdanner signalet, så computeren kan sende eller modtage data via lyslederkablerne. Fibernettet er som en gigantisk motorvej uden hastighedsbegrænsning, og her opstår aldrig trafikpropper. Enorme mængder data transporteres med meget høj hastighed, uden forstyrrelser eller afbrydelser. Trafikstrømmen er ubegrænset i begge retninger, og det er en ekstra fordel.

Andre typer bredbåndsforbindelser

Ved andre typer bredbåndsforbindelser som coax (via Tv-kabel), DSL (via telefonstikket), eller trådløst (via en mast), er der en begrænsning i den mængde data, der kan overføres via de enkelte kabler eller master. Systemerne kan blive overbelastede af for megen trafik, og dermed bliver hastigheden svingende.

Det er faktisk ret meget som en motorvej, hvor for megen trafik skaber køer, hvor vi holder og venter. På samme måde er bredbåndsforbindelser indrettet på trafik i begge retninger, men sådan at trafikken i den ene retning kan prioriteres højere end i den anden retning. Dette gælder henholdsvis up- og download.

For coax, DSL og trådløst bredbånd gælder det, at udbyderne af bredbåndsforbindelser ikke kan tilbyde samme høje hastighed for både download og upload. Simpelthen fordi der skal spares på kapaciteten. Derfor tilbydes normalt meget højere hastighed for download end for upload, fordi brugerne som regel helst vil kunne hente ting og sager på internettet, mens det ikke er lige så vigtigt at lægge ting op.

Med fibernettet er dette anderledes, fordi der ikke er problemer med kapacitet. Det er derfor normalt, at udbydere af bredbåndsforbindelser via fibernet kan tilbyde samme høje hastighed for både download og upload. Dette kan være en fordel for eksempel for dig, der gamer, og for dig der arbejder hjemmefra med store filer. Fordi I kan mæske jer i høj hastighed for upload, uden afbrydelser.

Fibernettet giver derfor det, der kaldes ‘symmetrisk’ hastighed, altså samme hastighed for download og upload. Mens de andre typer bredbåndsforbindelser giver det, der kaldes ‘asymmetrisk’ hastighed. Hvilket reelt vil sige højere hastighed for download end for upload. Ganske enkelt af hensyn til kapacitet.

Foruden de nævnte fordele ved fibernettet, altså med høj og stabil, symmetrisk hastighed, giver fibernettet nogle åbninger i forhold til fremtidens brug af internettet . Vi ved ikke endnu, hvad der vil ske i cyberspace fremover, men med fibernettet er vi godt rustede, nærmest uanset hvad der sker. Fibernettet betegnes derfor som en ‘fremtidssikring’. Vi er klar til at møde enhver fremtidig udfordring på internettet.