Efterårskursus 27-28. okt. 2018 på ”Feriecenter Slettestrand”

Temaet for weekenden ”Landsforeningens fremtidige arbejde og tilpasning til nutiden”

Der har gennem flere år været tradition, for at foreningen afholder efterårskursus, den sidste weekend i oktober, hvor sommertiden ophører. I år bliver det lidt anderledes end de foregående år, da der er opstået en ekstraordinær situation i foreningen, bruges søndagen på et ekstraordinært årsmøde og lørdag på debat.

Dovnload program her:

Ædru Livsstil Efterårskursus 2018 til udprintning