Formål

Landsforeningens formål er at modarbejde brugen af alkohol som drik, idet foreningen vil virke for udbredelsen af tanken om den alkoholfrie levevis hos den enkelte. Herunder hjælp efter bedste evne til misbrugere og disses pårørende, samt søge at påvirke såvel lovgivningsmagten og landets udøvende myndigheder, som private til at gennemføre metoder og midler, der fremmer den ædruelige levevis.
Landsforeningen søger at styrke sit virke, gennem et samarbejde med vore danske og nordiske samarbejdspartnere.
Danmarks Afholdsforening tager som forening ikke del i religiøse eller partipolitiske aktiviteter