Danmarks Afholdsforenings bestyrelse

 
 

Landsformand

Benny Finderup
Toldbodgade 10, 1. th.
8800 Viborg
Telefon: 51 34 47 11
E-mail: dafkontor@gmail.com

Næstformand

Jan Sønderkær Jensen
Skallerupvej 439, Sønderlev
9800 Hjørring
Telefon: 29 86 09 31
E-mail: jan-s-jensen@hotmail.dk

 
 

Hovedkasserer

Per Krathmann Nielsen
Løvskal Landevej 217
8830 Tjele
Mobil: 22 25 29 58
E-mail: dafkontor@gmail.com

Hovedbestyrelsesmedlem

Laila Nielsen
Frisdalsvej 13, Valsgaard
9500 Hobro
Tlf. 40 88 55 95
E-mail: nielsenlaila114@gmail.com

 
 

Hovedbestyrelsesmedlem

Jens Peter Lauge Giversen,
Nørager 1B, st. th.
6400 Sønderborg
74 46 96 87 – mobil 23 29 36 87
E-mail:jpgiversen@gmail.com

Æresmedlem af hovedbestyrelsen

Henning Sørensen
Irisvej 17
8500 Grenå
Telefon og fax: 86 32 16 79

 
 

Suppleant

Lone Tornemand,
Tværvej 3
9670 Løgstør
Mobil: 40 13 55 92
E-mail:lone.tornemand@mail.dk

Suppleant

Anders Nøhr,
Strubjerg, 3, st. mf.
9400 Nørresundby
Mobil:
E-mail:263ano@gmail.com