Danmarks afholdsforening

Danmarks Afholdsforenings historie

Fra de tidligste tider har mennesker beruset sig i alkohol og andre euforiserende stoffer, men lige så længe har der været mennesker, der af forskellige årsager har afholdt sig fra brugen af alkohol.

I kølvandet af oplysningstiden begyndte mennesker i langt højere grad end før at tage ansvar for deres eget liv, økonomisk, religiøst, politisk og etisk. Dette førte bl.a. til, at de første afholdsforeninger så dagens lys i Amerika først i 1800 tallet.

Allerede i 1841 blev der gjort forsøg på at stifte en afholdsforening i Danmark, men ikke før den 17. april 1879 lykkedes det at stifte en levedygtig afholdsforening i Vejle, det som blev grundlaget til det vi i dag kender som Danmarks Afholdsforening.

Danmarks Afholdsforening har lige fra starten været en meget bred forening, idet den altid har samlet folk af enhver religiøs og politisk overbevisning. Danmarks Afholdsforening har aldrig haft anden ideologi end den afholdende. Foreningen toppede, hvad medlemstal angår, under den 1. verdenskrig med et antal på 69.000 medlemmer. Der var ikke et sogn i landet, som ikke havde sin afdeling af Danmarks Afholdsforening.

Ca. 1800 bygninger har været i foreningens eje. Danmarks Afholdsforenings medlemmer kommer fra alle samfundets sociale grupper og det eneste krav der stilles til dem er at de er afholdne fra alkohol, som drik. I foreningsregi ses der ikke på folks religiøse, politiske eller etniske baggrunde. En person med en militær løbebane er ligeså velkommen, som en militærnægter. dette siger ikke så lidt om bredden i Danmarks Afholdsforening.

Formål

Landsforeningens formål er at modarbejde brugen af alkohol som drik, idet foreningen vil virke for udbredelsen af tanken om den alkoholfrie levevis hos den enkelte. Herunder hjælp efter bedste evne til misbrugere og disses pårørende, samt søge at påvirke såvel lovgivningsmagten og landets udøvende myndigheder, som private til at gennemføre metoder og midler, der fremmer den ædruelige levevis.
Landsforeningen søger at styrke sit virke, gennem et samarbejde med vore danske og nordiske samarbejdspartnere.
Danmarks Afholdsforening tager som forening ikke del i religiøse eller partipolitiske aktiviteter